Potřebujete poradit? info@protoprint3dp.com

Česky | USD

Pavel a Štěpán se poznali již na základní škole a úspěšně absolvovali i stejnou střední technickou školu v Českých Budějovicích. Pavel následně pokračoval do Plzně na Západočeskou univerzitu, Fakultu elektrotechnickou, zatímco Štěpán zvolil ČVUT v Praze, též Fakultu elektrotechnickou. 

 

VZNIK PROTOPRINTU

Společný nápad věnovat se rozvoji oblasti 3D tisku se zrodil při neočekávaném setkání několik let poté. Díky cenným zkušenostem byla v roce 2016 založena firma PROTOPRINT a přátelé spojili své síly, aby pomohli přinést hodnotu do dynamicky rostoucího trhu aditivní výroby. Naplno se rozjel vývoj 3D tiskárny typu delta (PROTOPRINT DELTA), jejíž koncept již byl v té době na papíře. Během dvou let prototypování, testování a konzultací s komunitou 3D tisku se čím dál více ukazovalo, že zásadní problémy které trápí řadu majitelů 3D tiskáren není jen samotná konstrukce ale zároveň i systém tavení materiálu.

 

HOT-END TITAN a RAPTOR

V roce 2018 PROTOPRINT přesunul úsilí z drtivé většiny do vývoje Hot-endu TITAN, který bude kompatibilní s většinou FDM/FFF 3D tiskáren, velikostně shodný s nejpoužívanějšími hotendy a bude excelovat ve většině porovnatelných vlastností s ostatními hotendy na trhu. Technický challenge se podařilo vyřešit až po opuštění všech existujících konceptů a navržením důmyslného systému homogenního vyhřívání ve vnitřním prstencovém jádru heat elementu a jeho izolace od vnějšího okolí keramikou z Oxidu Zikoničitého (použití mj. ve space industry). Díky této izolaci se do okolního prostředí vyzáří méně tepla a bude dosaženo energetických úspor. Umístění teplotního čidla do kontaktní zóny topného tělesa pak zajistí velmi přesné snímání bez tepelných setrvačností.

Konečný název poslední generace hot-endu RAPTOR je sloučeninou slov "RApid ProTOtyping Repeater". Celá konstrukce systému vyhřívání je ocháněna patentovou přihláškou od roku 2020 a je jediným řešením svého druhu na trhu.

 

RAPTOR NOZZLE

Součástí konceptu celého hot-endu byl návrh velmi jednoduchého systému “studené výměny” trysky a zároveň eliminace vytečení materiálu, s čímž se každý velký tiskař nejedenkrát potkal. Tryska RAPTOR Nozzle je navíc opatřena speciálními povlaky zajišťující extrémní tvrdost, otěruodolnost a skvělou kluznost. Díky těmto vlastnostem též patří mezi špičku při náročných extruzních aplikacích jako je tisk karbonových filamentů a vysokoteplotních průmyslových polymerů. Za povšimnutí stojí skutečnost, že systém integrované tepelné brzdy na samotné trysce je též ocháněn patentovou přihláškou.

 

DURABLACK

Po úspěšných testech, ověření proveditelnosti a doladění technických nedostatků s instituem RICE bylo v plánu vyrobit i trysku běžné velikosti, která by byla kompatibilní s naprostou většinou hot-endů na trhu tak, aby bylo možno přinést možnost tisku náročných materiálů i zákazníkům, kteří prozatím nezvažují výměnu hot-endu. Parametry a vlastnosti trysky byly zachovány identicky jako u trysky RAPTOR Nozzle. Tryska DURABLACK tak patří mezi špičku na trhu.Název reprezentuje její vlastnosti a vzhled. Durable & Black = DURABLACK.

 

Cílem Pavla a Štěpána bylo vždy posunout svět 3D tisku o krůček dále a poskytnout profesionální nástroje tak, aby byl 3D tisk jednodušší, lépe kontrolovatelný a tudíž dostupnější. Dnes usilovně pracují na prototypu ultralehkého Dual-Direct-Drive extruderu THUNDER který by měl spojit všechny výhody dosud vyvinutých řešení.

Pavel "Marko" Sedláček a Štěpán Janás